Languages

Proje Geliştirme ve Yönetimi (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

·         Ar-Ge projelerine ilişkin ihtiyaçların sahada tespit edilmesi,

·         Çözüm için gerekli kaynakların belirlenmesi,

·         İhtiyaç olduğu durumlarda ön çalışmalar yapılarak taleplerin akademik ilgi alanlarına göre bölünmesi,

·         Akademik çalışanların ilgi alanlarına göre eşleştirme faaliyetlerinin yapılması,

·         Proje geliştirme ve işbirliği oluşturma faaliyetlerinin yapılması,

·         Ar-Ge faaliyetleri için tarafların görev, sorumluluk ve süreye ilişkin taahhütlerinin yazılı hale getirilmesi,

·         Sözleşme hazırlanması ve takibi,

·         Ar-Ge desteklerine yönelik Projelendirme hizmetleri,

Projelerin yürütülmesi esnasında verilecek proje desteği hizmetleri verilmesi.