Diller

Teknoloji Transfer Ofisi

TTO, Teknoloji geliştirici Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışlarından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapılardır.

Başarılı üniversite sanayi işbirliği için tarafların her biri ile iletişim kuran, ihtiyaçları değerlendirerek ilgili kaynakları belirleyen, Ar-Ge faaliyetlerini projelendiren ve taraflar arasında koordinasyon işlemlerini gerçekleştiren, araştırma sonucu çıkan çözümleri ihtiyaç sahibi sanayi kuruluşlarına aktaran yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda TTO’ lar, mevcut bilginin kullanılabilirliğini arttıran ara yüz misyonunu üstlenmektedirler.

TTO’ ların Arayüz Fonksiyonu

TTO’ lar üniversite sanayi işbirliği için köprü vazifesi üstlenen birimlerdir. TTO; bir araştırma merkezi, laboratuvar, akademik birim veya patent ofisi değildir. Ancak bunların proje bazında ihtiyaca göre bir araya getirilmesi görevini üstlenen bir yapıdır. TTO’ ların amacı mevcut kaynakların aktif bir şekilde kullanılmasıdır. TTO’ lar, verimli ve etkin ilişkiler kurma amacını gerçekleştirebilmek için doğru tarafları iletişime geçirebilen, arz ve talep sahiplerini belirleme, değerlendirme ve eşleştirme kabiliyetine sahip olan kuruluşlardır.