Diller

Fırat Teknoloji Transfer Ofisi

Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yürütülen FIRASET Projesi kapsamında Kasım 2012’de faaliyete geçmiştir. Kuruluşundan bu yana, öğretim elemanları ve sanayi kuruluşlarının ilgili destek programları hakkında bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri kapsamında faaliyetler gerçekleştirmiş, Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik çalışmalar yapmış, girişimcilere destek olmuş ve Üniversite’deki Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH)’nı ilgilendiren konularda faaliyetler gerçekleştirmiştir.