Diller

Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

·         Patent konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik genel bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması,

·         Patent dosyasının oluşumunda ilgili akademisyene birebir bilgi verilmesi,

·         Patent maliyetleri kuruluş bünyesinden desteklenmesi,

·         Ticarileştirmeye yönelik faaliyetler yapılması.