Diller

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE PROJE GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAKTIR !

ULUSLARARASI TANITIM, İŞBİRLİĞİ VE PROJE GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU

Fırat Üniversitesi

FIRAT TTO Uluslararası Tanıtım, İşbirliği ve Proje Geliştirme Çalışma Grubunun amacı: FIRAT TTO’ nun,  DAP Bölgesindeki Üniversitelerin, Fırat Teknokent ’in, Fırat Teknokent ‘teki Ar-Ge kuruluşlarının ve Elazığ Bölgesindeki üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının; 

•          Uluslararası tanıtımını yapmak,

•          Uluslararası işbirlikleri kurmasını sağlamak,

•          Uluslararası ağlara üye olmasını sağlamak,

•          Uluslararası etkinliklere katılımını sağlamak,

•          Uluslararası araştırmacı değişim programlarından yararlanmasını sağlamak,

•          HORİZON 2020, EUREKA, IPA, İkili işbirliği, COST, World Bank, UNDP,  vb. uluslararası destek programlarından hibe ve finansal destek almasını sağlamak,

•          Başka ülkelerdeki TTO’lar ve teknoparklarla işbirlikleri kurmak,  temsilcilikler oluşturmasını sağlamak,

Fırat Teknokent/FIRAT TTO’ ya yabancı yatırımcı çekmek ve bu konularda ihtiyaç duyulan politika ve stratejileri belirlemek, gerekli olabilecek etkinlikleri planlamak ve yürütmek, ilgili etkinliklere katılmak, gerekli proje önerilerini hazırlamak ve uygulamak, yukarıda belirtilen konularda Üniversiteler ile kamu ve özel sektör kuruluşları ve STK’lar ile iletişim sağlamak ve işbirlikleri oluşturmaktır.

İlk aşamada ağırlıklı olarak öğretim elemanlarından oluşan çalışma grubuna ilerleyen zamanlarda ise kamu ve özel sektör temsilcileri alınacaktır. Ayrıca, çalışma grubu bünyesinde profesyonel uzmanlar istihdam edilecektir. Fırat Teknokent/FIRAT TTO, çalışma grubunda görev almak isteyen akademisyenlerin ekte yer alan EU Partner Profile Form’u 30 Kasım 2016 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir. Uluslararası Tanıtım ve İşbirliği Çalışma grubunda ye almak isteyen akademisyenlerin ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitimleri alması sağlanacaktır.

 

       

 

Fırat Teknokent/FIRAT TTO  Uluslararası Tanıtım ve İşbirliği Çalışma Grubu üyelerinin eğitimi amacıyla ilk aşamada;

·  AB Çerçeve Programının Tanıtımı ve Öncelikli Araştırma Konuları (Teorik Eğitim)

·  Uluslararası Proje Yazma Eğitimi (Uygulamalı Eğitim)

İlgilenen Akademisyenlerin ayrıntılı bilgi almak için Fırat Teknokent/FIRAT TTO  Birimi Uzmanlarından Talha BAYIR  ve Müşra ZEREN ile bağlantıya geçmesi ve Uluslararası Tanıtım ve İşbirliği Çalışma Grubuna ve eğitimlere katılmak isteyen  akademisyenlerin  EU Partner Profile  Formunu doldurmanız gerekmektedir.

Ekte yer alan dökümanların Üniversitenizdeki  akademisyenlere duyurulması ve ilgili davetin Üniversitenizin  web sayfasında yayınlanması hususunda yardımlarınızı bekler, saygılar sunarım.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Prof. Dr. Erhan AKIN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Genel Müdür