Diller

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

·         Girişimcilikle alakalı eğitim ve farkındalık oluşturma faaliyetleri düzenlenmesi,

·         Kuluçka merkezi veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde girişimcilere yönelik ucuz- ücretsiz çalışma ofisi temin edilmesi,

·         Girişimcilere birebir danışmanlık desteği verilmesi,

·         Girişimcilerle ortalık kurulmakta veya risk sermayesi kuruluşlarıyla ortaklık kurmaları sağlanması.