Diller

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Destek Konuları:

 • TÜBİTAK
 • Akadem Sanayi Ar-Ge destekleri (ulusal/uluslararası)
 • HORIZON 2020
 • San-Tez 
 • Teknogirişim
 • Kalkınma Ajansı ve KOSGEB Destekleri 
 • Diğer AB Hibe Programları ve Ulusal Ajans Programları

Destek Kapsamı:

 • Mentor-Mentee Destek Programı
 • Ar-Ge Projelerine Sağlanan Destekler Bilgi Günleri
 • Proje Hazırlama Uygulamalı Eğitimler
 • Ulusal-Uluslararası Proje-Ortak Arama Çağrılarının Duyuruları
 • Proje Hazırlama Aşamasında Yönlendirme Hizmetleri
 • F.Ü. Araştırmacılarına ve Akademisyenlerine Yönelik Proje Hazırlama Desteği 
 • Firmalara Yönelik Proje Hazırlama Desteği
 • FSMH ve İşbirliği Sözleşmeleri Hukuki Süreç Desteği