Diller

1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) Çağrısı Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK TEYDEB Girşim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında yapılan çağrının sonuçları 14.11.2018 tarihi itibarilye açıklandı. Fırat Teknokent’in de içinde bulunduğu konsorsiyum desteklenmeye hak kazanmıştır..