Diller

KOBİ'lere Yönelik Mali Destek Programı İlan Edildi

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı Çağrısı yayınlandı.

Program ile bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamında kobilerin; yeni yatırım, kapasite artışı veya modernizasyon konularındaki istihdam, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerini hedefleyen hibe projelerine destek verilecektir.

 

Bingöl ve Tunceli illerinde gıda, plastik, ambalaj ve yapı malzemeleri sektörlerinde, Malatya ve Elazığ illerinde tüm sektörlerde projenin toplam uygun maliyetinin %50’sine kadar asgari 100.000 TL  -  azami 800.000 TL Destek sağlanacaktır.

 

Destek alabilmek için proje son başvuru tarihi ise 22 Mart 2019’dur. Daha fazla bilgi için 0(424) 248 34 23 arıyabilirsiniz..