Diller

Fırat Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi (FÜSİM)

 

 Bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin Üniversite’de görev yapan akademisyenlerle bir araya getirilmesi, bilimsel bilginin uygulanabilir teknolojilere dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesinin sağlanması amacıyla 1987 yılında kurulmuştur. FÜSİM kuruluşundan bu yana, Üniversite bünyesindeki Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir.